Johto ja hallinnointi

Sitoudumme Caverion Oyj:n ja Caverion-konsernin hallinnoinnissa hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä suosituksia hyvästä hallintotavasta. Caverion Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaa sääntelevien ja valvovien yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä.

Lisäksi Caverionin toimintaa ohjaavat yhtiössä vahvistetut arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Päivitämme jatkuvasti hallinnointia koskevaa tietoa verkkosivuillamme. Nähtävillä ovat muun muassa johtoryhmämme ja hallituksemme jäsenten CV-tiedot, hallituksen ja valiokuntien työjärjestykset sekä pörssiyhtiöltä edelletyt selvitykset:

Caverionin johto- ja hallinnointielimet

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Konsernin strategiasta ja johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Caverionin johtoryhmä avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.