Kestävä kehitys

Me Caverionilla tiedämme, miten rakennetuista ympäristöistä saadaan käyttäjäystävällisiä, turvallisia, energiatehokkaita ja olosuhteiltaan miellyttäviä. Huolehdimme tehokkaasti kiinteistöistä koko niiden elinkaaren ajan – yksittäisistä osa-alueista aina laajoihin kokonaisuuksiin. Energiatehokkuus on osa kaikkia Caverionin palveluja ja ratkaisuja.

Caverionin tapaa tehdä kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa kuvaavat seuraavat teemat:

  • Tavoitteenamme on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.
  • Panostamme erinomaiseen johtamiseen.
  • Varmistamme palvelumme korkean laadun.
  • Toimimme vastuullisesti.

Vuoden 2016 avainlukuja
 201620152014
Henkilöstö vuoden lopussa
16 91317 39917 355
Henkilöstö keskimäärin17 38117 32417 490
Kansallisuuksia5150n/a
Määräaikaisia työntekijöitä (%)1297
Tapaturmataajuus1
6,38,310,1
Sairauspoissaolot (%)2 4,14,14,3
Hiilidioksidipäästöt / liikevaihto3,418,120,624,0
Hiilidioksidipäästöt, tonnia3,442 846,950 262,3 57 771,8
ISO 14001 -sertifikaatin mukainen toiminta5, %939393
OHSAS 18001 -sertifikaatin mukainen toiminta5, %927173
ISO 9001 -sertifikaatin mukainen toiminta4, %100100100

1) Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoona työtuntia kohden (LTIFR)
2) Poissaolotunnit/työtunnit, %
3) Epäsuorien kasvihuonekaasujen päästöjen (scope 2) laskemisessa on käytetty markkinalähtöistä arvoa
4) Vertailuluvut 2015 on uudelleenlaskettu, ja ne eroavat aiemmin julkaistuista luvuista
5) Osuus kokonaisliikevaihdosta

 

Poimintoja vuodelta 2016

Uusia elinkaarihankkeita ja energiatehokkuutta

Kuva:

Meillä on meneillään useita elinkaarihankkeita Suomessa ja Tanskassa. Palvelutarjontamme avulla asiakas voi keskittää elinkaarivastuun meille, ja me takaamme kustannukset, energiatehokkuuden ja hyvät olosuhteet jopa vuosikymmeniksi. 

Caverion on luotettu kumppani myös energiatehokkuushankkeissa. Analysoimme asiakkaan kiinteistöt ja toteuttamme toimenpiteitä energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Hankkeet voidaan rahoittaa kokonaan tai pääosin niiden tuottamilla säästöillä. 

Asiakkaisiin keskittymistä

Kuva:

Ensimmäinen konserninlaajuinen asiakastyytyväisyystutkimus antoi meille arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen sekä strategiatyöhömme ja asiakaspysyvyyden ymmärtämiseen.

Kyselyn mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä Caverionin tekniseen osaamiseen sekä tapaamme ymmärtää asiakkaan kohtaamia haasteita sekä kunnioittaa asiakasta. Meillä on parannettavaa mm. asiakassuhteiden jatkuvuudessa.

Ensimmäinen yhteinen valmennus

Kuva:

Ensimmäinen yhteinen valmennuksemme keskittyi hyviin liiketoimintaperiaatteisiin ja periaatteiden soveltamiseen. Vuoden aikana 84 prosenttia työntekijöistämme suoritti valmennuksen verkossa tai ryhmäkoulutuksena.

Hyvät liiketoimintaperiaatteet -valmennus jatkuu vuoden 2017 aikana uusin sisällöin. Myös muita, muun muassa turvallisuuteen ja projektinjohtamiseen liittyviä, verkkokoulutuksia on alkamassa lähikuukausina. 

Kohti tapaturmatonta työympäristöä

Kuva:

Viime vuosien aktiivinen työmme työturvallisuuden edistämiseksi on tuottanut hyviä tuloksia. Vuonna 2016 jatkoimme myönteistä kehitystä, ja tapaturmataajuutemme laski selvästi edellisestä vuodesta.

Työturvallisuudessa panostamme erityisesti ennakoivaan turvallisuustyöhön. Yhteiset työturvallisuusohjeet ja -perussäännöt ohjaavat työtämme kaikissa Caverionin työkohteissa ja toimistoissa. Tavoitteenamme on tapaturmaton työympäristö, josta voimme kaikki olla ylpeitä.

Hyvä tulos CDP-arvioinnissa

Kuva:

Caverion sai CDP Climate Change -arvioinnissa luokituksen B- (asteikko A–D-), mikä edustaa hyvää pohjoismaista keskitasoa. Osallistuimme arviointiin toista kertaa.

CDP on johtava ympäristö- ja ilmastoindeksi sijoittajille, ja CDP:n tietopankki yritysten raportoimista, ilmastonmuutokseen liittyvistä tiedoista on maailman laajin. CDP edustaa 827 institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnassa on 96 000 miljardin euron omaisuus. 

Uusia nuoria asiantuntijoita

Kuva:

Palkkasimme noin 1 200 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa vuoden 2016 aikana. Suomessa meidät valittiin myös yhdeksi parhaista kesätyöntekijöistä suurten yritysten kategoriassa.

Harjoitteluohjelmat ja opinnäyteyhteistyö ovat meille hyvä keino osallistua nuorten ammatilliseen kehitykseen. Harjoittelu on yksi Caverionin tärkeimmistä rekrytointikanavista, ja saamme niiden kautta uutta tietoa ja osaamista alalta. Lue lisää kestävästä kehityksestä Caverionissa osoitteessa www.caverion.fi/kestava-kehitys