Osakkeet ja osakkeenomistajat 

 

Osakkeenomistajat

Joulukuun 2016 lopussa Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 30 539. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden 2016 lopussa 35,1 prosenttia osakkeista.

Yhtiö julkaisi 9.12.2016 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Solero Luxco S.à r.l. –nimisen yhtiön (”Solero Luxco”, välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa) omistus Caverionista on ylittänyt 5 prosentin rajan.

 

Suurimmat omistajat 31.12.2016
OmistajaOsakkeita, kpl% kaikista osakkeista
1. Structor S.A.17 565 00013,99
2. Antti Herlin lähipiireineen15 375 18012,24
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen5 013 9463,99
4. Fondita-rahastot3 465 0002,76
5. Nordea-rahastot3 144 8272,50
6. Mandatum- yhtiöt3 015 2372,40
7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma1 864 3931,48
8. Valtion eläkerahasto1 850 0001,47
9. Aktia-rahastot1 808 8601,44
10. OP-rahastot1 724 3981,37
11. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo1 611 0891,28
12. Säästöpankki-rahastot1 102 5340,88
13. Brotherus Ilkka1 048 2650,83
14. Odin-rahastot944 7970,75
15. Evli-rahastot719 2250,57
16. Alandia-yhtiöt711 7300,57
17. Ari Lehtoranta lähipiireineen553 3230,44
18. Caverion Oyj512 3280,41
19. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne412 0000,33
20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva356 2850,28
       20 suurinta yhteensä62 798 41750,00
       Muut osakkeenomistajat37 590 624 29,9 
       Hallintarekisteröidyt yhteensä 25 207 05120,1 
Kaikki osakkeet125 596 092100,0 

Suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:n  luovuttamiin tietoihin Caverionin suoraan rekisteröityneistä omistajista. Caverion on lisäksi 9.12.2016 vastaanottanut liputusilmoituksen, jonka mukaan Solero Luxco S.à r.l. –nimisen yhtiön (välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa) omistus Caverionista vastaa 5,20 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Omistajarakenne sektoreittain 31.12.2016
SektoriOsakkeen-omistajat% omistajistaOsakkeita, kpl% kaikista osakkeista
Hallintarekisteröidyt ja ei-suomalaiset1410,544 094 45535,1
Kotitaloudet28 53593,424 743 56319,7
Julkisyhteisöt270,111 738 5309,3
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset720,215 490 30912,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt3951,36 490 6995,2
Yritykset ja asuntoyhteisöt1 3694,523 038 53618,3
Yhteis- ja erikoistileillä0.000.0
Yhteensä30 539100,0 125 596 092100,0

 

Johdon osakeomistus 31.12.2016
 Osakkeet,
kpl
Osuus
osakekannasta %
Hallitus 46 7000,037
Konsernin johtoryhmä  145 5260,115
Yhteensä192 2260,153
Toimitusjohtaja (1.1.2017 alkaen) lähipiireineen 553 3100,441
Omistusten jakautuminen omistusmäärän mukaan 31.12.2016
OsakemääräOmistajien lkmOsuus osakkaista %Osakkeiden lkmOsuus osakekannasta, %
1–100825027,0509 0250.4
101–50012 31540,33 460 3602,8
501–1 0004 57215,03 632 3712,9
1 001–5 0004 39314,49 588 3017,6
5 001–10 0005121,73 726 5163,0
10 001–50 0003691,27 440 6995,9
50 001–100 000540,23 955 0253,1
100 001–500 000530,210 781 5578,6
500 001–210,182 502 23865,7
Yhteensä30 539100,0125 596 092100,0

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.


Osake

Caverion Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Oy. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Caverion Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Caverion Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 31.12.2016.

 

Osakkeen perustiedot (CAV1V)

 • Listaus: Nasdaq Helsinki
 • Lista: Nordic Mid Cap
 • Listautumispäivämäärä: 01.07.2013
 • Kaupankäyntivaluutta: EUR
 • Toimialaluokka: Teollisuushyödykkeet ja -palvelut
 • Kaupankäyntitunnus: CAV1V
 • ISIN-koodi: FI4000062781
 • Reuters-tunnus: CAV1V.HE
 • Bloomberg-tunnus: CAV1V:FH

 

Indeksit

Caverionin osake kuului vuoden 2016 lopussa muun muassa seuraaviin indekseihin:

 • OMX GES Sustainability Finland
 • OMX GES Sustainability Finland Cap
 • OMX Helsinki 
 • OMX Helsinki Cap
 • OMX Helsinki Industrials
 • OMX Helsinki Industrial Goods & Services
 • OMX Helsinki Mid Cap
 • OMX Helsinki Support Services
 • OMX Nordic EUR
 • OMX Nordic Mid-Cap EUR
 • MSCI Europe Small Cap
 • MSCI World Small Cap

 

Omat osakkeet

Caverionin hallussa oli 512 091 yhtiön omaa osaketta 1.1.2016. Tammi–joulukuussa yhtiölle palautui YIT Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 237 Caverionin osaketta. Caverionin hallussa oli 512 328 yhtiön omaa osaketta joulukuun 2016 lopussa. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli siten 125 083 764 joulukuun 2016 lopussa.

Caverion Oyj:n omistamien omien osakkeiden osuus koko osakemäärästä ja äänistä on 0,41 prosenttia.

Caverionin hallitus hyväksyi osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin johdolle joulukuussa 2015 ja jatkoi kyseistä ohjelmaa joulukuussa 2016. Osakepohjainen kannustinohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan). Jos kaikki suoritustavoitteet saavutetaan, vuodet 2017–2019 käsittävän suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman nojalla voidaan suorittaa palkkiona enintään noin 850 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Lisätietoja kannustinjärjestelmästä julkaistiin pörssitiedotteilla 18.12.2015 ja 21.12.2016.

Lisäksi lisätietoja yhtiön avainjohdon aikaisemmasta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta vuosille 2014–2016 on julkaistu pörssitiedotteella 26.5.2014. Tälle ohjelmalle asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioista tai muista osakkeisiin liittyvistä erityisoikeuksista. 

 

Kaupankäynti osakkeella

Caverionin osakkeen avauskurssi oli 8,96 euroa vuoden 2016 alussa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.12.) oli 7,92 euroa. Osakkeen hinta laski 12 prosenttia tammi–joulukuussa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella tammi–joulukuussa oli 9,38 euroa, alin kurssi 5,50 euroa ja keskikurssi 6,86 euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–joulukuussa 63,8 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 437,8 milj. euroa (lähde: Nasdaq Helsinki).

Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten BATS Chi-X Europessa, Turquoisessa, Aquis’ssa ja Frankfurtin pörssin Open Market -listalla. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi– joulukuussa julkisilla vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla 16,0 miljoonaa kappaletta eli noin 15,9 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kauppapaikoista Caverionin osakkeiden vaihto oli erityisen vilkasta BATS Chi-X Europessa. Lisäksi 20,5 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin tammi– joulukuussa Nasdaq Helsingin ulkopuolista OTC-kauppaa. Niiden osuus koko kaupankäyntimäärästä oli noin 20,4 prosenttia (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 990,7 milj. euroa. Markkina-arvo ei sisällä 31.12.2016 yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (512 328 kpl).