Taloudellinen kehitys

Tulosohjeistus vuodelle 2017

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).

 

 Avainluvut
Milj. e20162015Muutos
Tilauskanta1 408,11 461,4-3,6 %
Liikevaihto2 364,12 443,0-3,2 %
Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja15,6  
Käyttökateprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, %0,7  
Käyttökate-11,491,5 
Käyttökateprosentti, %-0,53,7 
Liikevoitto-40,865,0 
Liikevoittoprosentti, %-1,72,7 
Tilikauden voitto-31,746,6 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e-0,250,37 
Käyttöpääoma-2,6-15,4-83,4 % 
Vapaa kassavirta-72,153,9 
Korollinen nettovelka145,529,8 
Velkaantumisaste, %78,711,7 
Henkilöstö kauden lopussa16 91317 399-2,8 %

 

 

  • Saneeraustoimenpiteiden toteuttaminen ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin vaikuttivat tilauskantaan vuoden toisella vuosipuoliskolla
  • Tilauskanta laski 3,6 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 408,1 milj. euroa.
  • Liikevaihto oli 2 364 milj. euroa vuonna 2016.
  • Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten Suomessa.
  • Projektit-liiketoiminnassa tehdyillä projektien alaskirjauksilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon Ruotsissa, Saksassa, Tanska-Norjassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. 
  • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 15,6 euroa, eli 0,7 % liikevaihdosta vuonna 2016. Projektien alaskirjausten vaikutus oli 59 milj. euroa.
  • Käyttökate oli -11,4 milj. euroa eli -0,5 % liikevaihdosta vuonna 2016. Uudelleenjärjestelykulujen vaikutus oli 26,9 milj. euroa.