Strategia

Vuosi 2016 oli Caverionille vaativa. Strategiamme ydin säilyi ennallaan, mutta konsernilla oli kannattavuusongelmia johtuen resurssien ylikapasiteetista ja projektiliiketoimintaan liittyvistä haasteista.

Toukokuusta 2016 alkaen Caverion keskittyi toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja projektinkannan läpikäyntiin. Projektien johtamiseen ja toteutukseen liittyvät haasteet koskivat pääosin Ruotsin, Tanska-Norjan, Saksan ja Teollisuuden ratkaisujen divisioonia. Vuoden 2016 saneeraustoimenpiteillä oli vaikutusta yhteensä 1 060 tehtävään. Myös Caverionin johtoryhmässä tapahtui useita henkilövaihdoksia.

Vastauksena projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyviin haasteisiin ja palveluliiketoiminnan tavoitellun käyttöasteen saavuttamiseksi perustettiin uudet Projektit- ja Palvelut -konsernitoiminnot. Vuoden aikana karsittiin myös sisäisiä kehityshankkeita, mikä mahdollisti kiinteiden kustannusten alentamisen ja keskittymisen tärkeimpien kehitysprojektien implementointiin.

Caverionin strategiset taloudelliset tavoitteet pysyivät ennallaan vuoden aikana. Uudelleenjärjestelyiden ja muiden strategisten muutosten vuoksi tarvitsemme kuitenkin enemmän aikaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuosien 2017–2020 strategia on valmisteluvaiheessa, ja strategia julkaistaan vuoden 2017 aikana. Ari Lehtoranta aloitti Caverionin uutena toimitusjohtajana 1.1.2017. 

 

Caverionin visio, missio ja arvot

Visionamme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Missiomme eli toiminta-ajatuksemme mukaisesti suunnittelemme,  toteutamme, huollamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuuslaitoksille.

Arvojamme ovat edelläkävijyys, yhteistyö, vastuullisuus ja erinomainen toiminta.

 

Megatrendit

Caverion-konserni on määritellyt neljä megatrendiä, jotka muuttavat markkinaympäristöämme. Megatrendit ohjaavat yhtiömme strategiaa ja tukevat kysynnän kasvua alallamme.

 
Teknologian lisääntyminen
rakennuksissa
 • Nykyisin noin 40-60 % kiinteistön rakennuskustannuksista liittyy teknologiaan.
 • Toisiinsa integroituneet tekniset järjestelmät vaativat monialaista erikoisosaamista.
 • Kunnossapito perustuu entistä enemmän ennakointiin sekä todellisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.
Energiatehokkuus
 • Energiatehokkuuteen liittyvä lainsäädäntö tiukentuu.
 • Toisiinsa integroituneet tekniset järjestelmät vaativat monialaista erikoisosaamista.
 • Energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa myös jo olemassa olevissa kiinteistöissä.
Digitalisaation kasvu
 • Kaikilla kiinteistön teknisillä järjestelmillä on IP-osoite.
 • Etävalvonnan kysyntä on kasvussa.
 • Caverionin etävalvonnan piiriin kuuluu jo 10 000 rakennusta.
Kaupungistuminen jatkuu
 • Kriittiseen infrastruktuuriin (vesi ja viemäri, energia, informaatio ja liikenne) liittyvät tarpeet lisääntyvät.
 • Kaupungistuvien alueiden kehittämisen johtaminen on tärkeää (maankäyttö, asuminen, työympäristöt, liikenne).

Tulosohjeistus vuodelle 2017

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Käyttökate

 • Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta

Liikevaihto

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa

Käyttöpääoma

 • Negatiivinen käyttöpääoma

Kehitys pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa 2013-2016

 

Caverionin vahvuudet

Caverionin keskeiset vahvuudet ovat:

 • Elinkaariratkaisut
 • Maantieteellisesti laaja toiminta 12 maassa sekä vahva markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa
 • Vahva tekninen osaaminen ja omat innovatiiviset ratkaisut
 • Energiatehokkuus osana kaikkia palveluja ja ratkaisuja
 • Edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle
 • Kykyä ja kokemusta kasvaa myös yritysostoin