"Uudelleenjärjestelyjen vuosi"

Caverionille vuosi 2016 oli hyvin erikoinen ja valitettavasti pettymysten vuosi. Monet ongelmistamme liittyivät Projektit-liiketoimintaan, ja olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä parantamaan projektiliiketoimintamme suorituskykyä oikealle tasolle.

Palveluliiketoimintaan kuuluvat Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Palveluiden johtamisen liiketoiminta-alueet jatkoivat hyvää tuloksentekoa vuonna 2016.

Vuosi oli valitettavasti myös uudelleenjärjestelyjen vuosi. Jo tehdyillä ja käynnissä olevilla toimenpiteillä, yhdessä organisaatio- ja johtomuutosten kanssa, luomme parempaa pohjaa toiminnallemme jatkossa.

 

Toimitusjohtajalta

Caverionille vuosi 2016 oli hyvin erikoinen ja valitettavasti pettymysten vuosi. Havaitsimme, että suorituskykymme oli selvästi arvioitua matalampi ja lisäselvitykset toivat esiin asioita, jotka olivat dramaattisia ja perustavanlaatuisia.

Monet ongelmistamme liittyivät Projektit-liiketoimintaan. Vuoden aikana kävimme läpi kaikki käynnissä olevat ja päättyneet projektit. Näiden, yhteensä 6 000, arvioinnin perusteella teimme tarvittavia muutoksia ennusteisiimme, mikä johti projektien alaskirjaukseen, kuten olemme aiemmin kertoneet. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä parantamaan projektiliiketoimintamme suorituskykyä oikealle tasolle. Uskon, että riskitasomme on jatkossa alhaisempi.

Meillä oli myös joitain muita haasteita, liittyen esimerkiksi alhaiseen käyttöasteeseen ja eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamiseen menneinä vuosina.

Palveluliiketoimintaan kuuluvat Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Palveluiden johtamisen liiketoiminta-alueet jatkoivat hyvää tuloksentekoa vuonna 2016. Monissa divisioonissa saimme useita elinkaarihankkeita, ja toteutimme palveluita asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Uudistimme myös ennakoivan huollon konseptiamme. ServiFlex+ on lippulaivatuotteemme, ja aloitamme sen myynnin vuoden 2017 aikana.  

Vuosi oli valitettavasti myös uudelleenjärjestelyjen vuosi. Olemme nyt saattaneet loppuun vuoden 2016 saneeraustoimenpiteet. Nämä toimenpiteet olivat välttämättömiä parantaaksemme jatkossa käyttöastettamme. Teimme myös useita muutoksia organisaatioomme ja johtoomme konserni- ja divisioonatasolla. Yhdessä henkilöstömme kanssa rakennamme nyt uutta organisaatiokulttuuria, joka tukee paremmin liiketoimintaamme ja tekee uskoakseni Caverionista myös paremman työpaikan.

Vuonna 2016 meillä oli paljon myös positiivista kehitystä. Asiakastyytyväisyystutkimuksemme koosti meille arvokasta tietoa asiakkaiden odotuksista, ja osoitti että asiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä meihin. Paransimme myös työturvallisuutta ja muita kestävän kehityksen osa-alueita. Onnistuimme pienentämään tapaturmataajuutta merkittävästi. Eettiset liiketoimintaperiaatteet olivat aiheena ensimmäisessä yhteisessä verkkovalmennuksessamme.

Ympäristö- ja energia-asiat ovat meille tärkeitä. Saimme hyvän arvion ympäristö- ja ilmastoarvionnissa, CDP 2016:ssa, joka on johtava ilmastoindeksi.

Jo tehdyillä ja käynnissä olevilla toimenpiteillä, yhdessä aikaisemmin julkistamiemme organisaatio- ja johtomuutosten kanssa, luomme parempaa pohjaa toiminnallemme jatkossa. Lyhyellä aikavälillä keskitymme luonnollisesti kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen. Olemme myös alkaneet valmistella strategiaamme 2020.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme luottamuksen säilyttämisestä. Läheisempi yhteistyö asiakkaiden kanssa on meille kriittinen menestystekijä, ja tähän haluan keskittyä yhdessä kaikkien työntekijöidemme kanssa. Yhtiön palvelutarjonta ja toimialatuntemus ovat erinomaiset ja olemme edistyneet nopeasti digitalisaatiossa. Caverionilla on kaikki mahdollisuudet toimialansa ykköseksi. Uskon, että voimme pian kertoa hyvästä edistyksestä, joka vie meitä asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja työntekijöiden ansaitsemaan menestykseen.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion