Liiketoiminta

Vahvuuksiamme ovat teknologinen ja prosessiosaaminen sekä laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten elinkaaren aikana.

Caverionilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Projektit ja Palvelut.

 

Projektit

Vuonna 2016 projektiliiketoiminta vastasi 52 prosenttia liikevaihdosta, koostuen Teknisen asennuksen 782,3 milj. euron liikevaihdosta ja Suurten projektien 451,3 milj. euron liikevaihdosta. 

Tekninen asennus

Suuret projektit

 • Pienet ja keskisuuret projektit 
 • Käsittää yhden tai useamman
  teknisen järjestelmän
 • Toteututaan kiinteistötekniikan ja
  teollisuuden asiakkaille
 • Sopimuksen koko > 5 milj. euroa
 • Design & build tai kilpailu-urakoita
 • Talotekniikan kokonaistoimitukset,
  projektitoimitukset teollisuuteen 
 • Noin 50 suurta projektia meneillään 

 

Palvelut 

Vuonna 2016 palveluliiketoiminta vastasi 48 prosenttia liikevaihdosta, koostuen Teknisen huollon ja kunnossapidon 817,8 milj. euron liikevaihdosta ja Managed Services -liiketoiminnan 312,8 milj. euron liikevaihdosta.

 

Tekninen huolto ja
kunnossapito

Managed Services

 • Ennakoiva huolto, tarpeen mukainen
  huolto ja korjauspalvelut
 • Tyypillisesti kiinteähintainen ServiFlex -
  sopimus, joka kattaa useampia 
  teknisiä järjestelmiä
 • Yli 30 000 asiakaskohdetta
 • Asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista
  palvelua
 • Esimerkiksi kaikki kiinteistöjohtamisen
  ja huollon palvelut kiinteistön elinkaaren aikana
  tai kokonaisvastuu teollisuuden
  kunnossapidosta
 • Noin sata asiakkuutta, erityisesti 
  julkisella sektorilla sekä prosessi- 
  ja energiateollisuudessa

Palvelua koko elinkaarelle 

Caverion tuntee kiinteistöt ja niihin liittyvät prosessit perinpohjin. Kattavien ratkaisujemme ansiosta loppukäyttäjät voivat keskittyä ydintoimintaansa Caverionin mahdollistaessa hyvän sisäilman ja kustannustehokkuuden. Caverion voi vastata kaikkien teknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelusta ja asennuksesta sekä kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten tehokkaasta huollosta ja kunnossapidosta. Palvelumme kattavat kaikki tekniset osa-alueet. 

Järjestelmäintegraatiossa Caverion huolehtii monimutkaisten, räätälöityjen ratkaisujen integroinnista ja takaa niiden toimivuuden kiinteistön tai teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Elinkaariratkaisut kattavat kaikki tarjoamamme palvelut. Asiakkaillemme elinkaarinäkökulma tarkoittaa sitä, että heidän rakennuksensa, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat toimivia, turvallisia, kestäviä sekä energia- ja kustannustehokkaita. 

Vuonna 2016 Caverion toteutti ensimmäisen yhteisen asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä Caverionin tekniseen osaamiseen ja asiakkaiden kohtaamien haasteiden ymmärtämiseen. Meillä on kehitettävää mm. asiakassuhteiden jatkuvuudessa. 

Järjestelmät ja tuotteet