Tilinpäätös

Tilinpäätös 2016, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen (PDF)

    

  

Caverionin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31. joulukuuta 2016 voimassaolevia standardeja ja tulkintoja.

Emoyhtiö Caverion Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia laskentaperiaatteita noudattaen.